Yvonne Therese Milanes

Om foredragsholderen

Yvonne Milanes hypotese da hun først begynte å jobbe med velferdsteknologi, var blant annet at brukerne ville bli bedre til å sette i gang med oppgaver og aktiviteter på egenhånd dersom de brukte iPad. Før brukerne ble introdusert for iPaden var det imidlertid en stor jobb som måtte gjøres. Yvonne, som er utdannet vernepleier, har siden 2014 jobbet målrettet med velferdsteknologi. Hun var på den tiden fagkonsulent ved en bolig i Asker. Der var det på den tiden satt i gang et styrings- og motivasjonssystem for flere brukere. Læringskurven var bratt, og Yvonne og kollegene registrerte at det de drev med var nybrottsarbeid.1

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk