25. okt. 2021

Fysisk / digitalt

Dagsenterkonferansen

 • 25.-26. okt. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Møteplassen for alle som arbeider med arbeid og aktivitetstilbud fortsetter

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

25. okt. 2021

Fysisk / digitalt

Fremtidens spesialundervisning

 • 25.-26. okt. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hva skal til for at spesialundervisning virker?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

1. nov. 2021

Fysisk / digitalt

Barnevernskonferansen

 • 1.-2. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Barnevernsreformen - Hvordan må vi endre vår måte å jobbe på, som følge av reformen?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

3. nov. 2021

Fysisk / digitalt

Omsorg ved livets slutt

 • 3.-4. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En verdig avslutning av livet

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

18. nov. 2021

Fysisk / digitalt

Mellomlederkonferansen

 • 18.-19. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hele Norge er nå under press for å levere bedre produkter og tjenester for mindre penger. Mellomlederne er de som står i frontlinjen, og har ansvaret for den praktiske daglige ledelsen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

18. nov. 2021

Fysisk / digitalt

IPS konferansen

 • 18.-19. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferansen for deg som hjelper andre ut i jobb.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

25. nov. 2021

Fysisk / digitalt

Ungt utenforskap

 • 25.-26. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvorfor faller så mange utenfor? Og hva gjør vi med det?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

29. nov. 2021

Fysisk / digitalt

Skolevegringskonferansen

 • 29.-30. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferanse om problematisk skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

24. jan. 2022

Fysisk / digitalt

ADHD, Autisme og Tourettes syndrom i skolen

 • 24.-25. jan. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En praktisk konferanse om nevroutviklingsforstyrrelser i skolen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

24. jan. 2022

Fysisk / digitalt

Barnepalliasjonskonferansen 2022

 • 24.-25. jan. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Formålet med konferansen er å sette søkelys på en helhetlig, tverrfaglig og familiebasert tilnærming, med vekt på både det somatiske og det psykososiale. Endringer i programmet må påregnes.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

31. jan. 2022

Fysisk / digitalt

Barn som pårørende 2022

 • 31. jan. - 1. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

31. jan. 2022

Fysisk / digitalt

Sykefraværskonferansen 2022

 • 31. jan. - 1. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsmiljø, og om nytenkning for årene som kommer.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

2. feb. 2022

Fysisk / digitalt

Fra utenforskap til medborgerskap

 • 2.-3. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om sosial inkludering av rusavhengige. Hvordan er det mulig å bidra til sosial inklusjon og fjerne rus-stigmaet?  

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

10. feb. 2022

Fysisk / digitalt

Miljøterapikonferansen 2022

 • 10.-11. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Fokus på det viktigste verktøyet i miljøterapi - Teamet. En konferanse for alle miljøterapeuter.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

14. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Sorg og traumer

 • 14.-15. mar. 2022
 • Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Oppfølging av barn og familier i krise.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Konflikter i arbeidslivet

 • 21.-22. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for alle som ønsker å lære seg å håndtere konflikter på en praksisnær måte.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Manglende boferdigheter 2022

 • 21.-22. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om de som sliter med å mestre boligsituasjonen, om rus og psykiatri.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

24. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Aktivitetstilbud for personer med demens

 • 24.-25. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvilke muligheter finnes for deg som jobber i fagfeltet, og som ønsker å bidra til å styrke aktivitetstilbudene?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

26. apr. 2022

Fysisk / digitalt

FDVkongressen (NB: kun digital påmelding)

 • 26.-27. apr. 2022
 • Heldigital konferanse, Digitalt

Møteplassen for deg som arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

27. apr. 2022

Fysisk / digitalt

Hverdagsintegrering

 • 27. apr. 2022
 • Heldigital konferanse, Digitalt

En digital dagskonferanse om integrering gjennom utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

12. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Karriereveiledningskonferansen

 • 12.-13. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Møteplassen for alle som veileder mennesker i utvikling. Karrieveiledningskonferansen i år fokuserer på mangfold og tilhørighet, hvor et arbeidsliv i endring både utfordrer og gir muligheter.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk