24. jan. 2022

Fysisk / digitalt

ADHD, Autisme og Tourettes syndrom i skolen

 • 24.-25. jan. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En praktisk konferanse om nevroutviklingsforstyrrelser i skolen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

31. jan. 2022

Fysisk / digitalt

Sykefraværskonferansen 2022

 • 31. jan. - 1. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsmiljø, og om nytenkning for årene som kommer.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

31. jan. 2022

Fysisk / digitalt

Barn som pårørende 2022

 • 31. jan. - 1. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

2. feb. 2022

Fysisk / digitalt

Fra utenforskap til medborgerskap

 • 2.-3. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om sosial inkludering av rusavhengige. Hvordan er det mulig å bidra til sosial inklusjon og fjerne rus-stigmaet?  

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

10. feb. 2022

Fysisk / digitalt

Miljøterapikonferansen 2022

 • 10.-11. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Fokus på det viktigste verktøyet i miljøterapi - Teamet. En konferanse for alle miljøterapeuter.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

14. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Sorg og traumer

 • 14.-15. mar. 2022
 • Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Oppfølging av barn og familier i krise.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Manglende boferdigheter 2022

 • 21.-22. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om de som sliter med å mestre boligsituasjonen, om rus og psykiatri.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Konflikter i arbeidslivet

 • 21.-22. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for alle som ønsker å lære seg å håndtere konflikter på en praksisnær måte.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

24. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Aktivitetstilbud for personer med demens

 • 24.-25. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvilke muligheter finnes for deg som jobber i fagfeltet, og som ønsker å bidra til å styrke aktivitetstilbudene?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

4. apr. 2022

Fysisk / digitalt

Mestring av stress, smerte og utmattelse

 • 4.-5. apr. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Et paradigmeskifte under vei. En konferanse for deg som jobber med pasienter med kroniske smerter, stressrelaterte plager og utmattelsestilstander.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

26. apr. 2022

Fysisk / digitalt

FDVkongressen (NB: kun digital påmelding)

 • 26.-27. apr. 2022
 • Heldigital konferanse, Digitalt

Møteplassen for deg som arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

27. apr. 2022

Fysisk / digitalt

Hverdagsintegrering

 • 27. apr. 2022
 • Heldigital konferanse, Digitalt

En digital dagskonferanse om integrering gjennom utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

28. apr. 2022

Fysisk / digitalt

Kontaktlærerkonferansen

 • 28.-29. apr. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En overlevelsespakke for deg som kontaktlærer. Fokus på rollen som kontaktlærer, og praktiske tips til oppgavene som følger med.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

28. apr. 2022

Fysisk / digitalt

IPS for andre målgrupper

 • 28.-29. apr. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Med sine 800 deltakere høsten 21 etablerte vi møteplassen for alle som arbeider med IPS, og har som mål at IPS konferansen skal bli noe alle setter av høsten til delta på! Men inntil da arrangerer vi en smalere konferanse om IPS for andre målgrupper.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

9. mai. 2022

Fysisk / digitalt

De komplekse barnevernssakene

 • 9.-10. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om sakene som virkelig utfordrer barnevernstjenesten og samarbeidspartnere.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

9. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Frivillighetskonferansen 2022

 • 9.-10. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan ser fremtidens frivillighet og hva er viktig å tenke på for å lykkes med et bærekraftig frivillig miljø? Vi ønsker også å belyse det grønne skifte og hvilke mulighetsrom som ligger her for frivilligheten.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

9. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Bofellesskap for personer med utviklingshemming

 • 9.-10. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for deg som planlegger og gjennomfører tjenester i bofellesskap for personer med utviklingshemming.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

12. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Karriereveiledningskonferansen

 • 12.-13. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Møteplassen for alle som veileder mennesker i utvikling. Karrieveiledningskonferansen i år fokuserer på mangfold og tilhørighet, hvor et arbeidsliv i endring både utfordrer og gir muligheter.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

19. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Barnepalliasjonskonferansen 2022

 • 19.-20. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Formålet med konferansen er å sette søkelys på en helhetlig, tverrfaglig og familiebasert tilnærming, med vekt på både det somatiske og det psykososiale. Endringer i programmet må påregnes.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

23. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Helsehjelp og samfunnsvern - om å arbeide med de potensielt farlige

 • 23.-24. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for de som arbeider innen psykisk helsetjeneste, rus, og vold - i grenselandet mellom tvang, omsorg og risikovurderinger.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

7. jun. 2022

Fysisk / digitalt

Psykisk helse og arbeid

 • 7.-8. jun. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan det er mulig å jobbe for at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få eller beholde jobben sin?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

17. nov. 2022

Fysisk / digitalt

IPS konferansen 2022

 • 17.-18. nov. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Med sine 800 deltakere høsten 21 etablerte vi møteplassen for alle som arbeider med IPS, og har som mål at IPS konferansen skal bli noe alle setter av høsten til delta på!

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

24. nov. 2022

Fysisk / digitalt

Ufrivillig skolefravær 2022

 • 24.-25. nov. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferanse om problematisk skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk