31. jan. 2022

Fysisk / digitalt

Barn som pårørende 2022

 • 31. jan. - 1. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

10. feb. 2022

Fysisk / digitalt

Miljøterapikonferansen 2022

 • 10.-11. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Fokus på det viktigste verktøyet i miljøterapi - Teamet. En konferanse for alle miljøterapeuter.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Manglende boferdigheter 2022

 • 21.-22. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om de som sliter med å mestre boligsituasjonen, om rus og psykiatri.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

24. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Aktivitetstilbud for personer med demens

 • 24.-25. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvilke muligheter finnes for deg som jobber i fagfeltet, og som ønsker å bidra til å styrke aktivitetstilbudene?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

4. apr. 2022

Fysisk / digitalt

Mestring av stress, smerte og utmattelse

 • 4.-5. apr. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Et paradigmeskifte under vei. En konferanse for deg som jobber med pasienter med kroniske smerter, stressrelaterte plager og utmattelsestilstander.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

9. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Frivillighetskonferansen 2022

 • 9.-10. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan ser fremtidens frivillighet og hva er viktig å tenke på for å lykkes med et bærekraftig frivillig miljø? Vi ønsker også å belyse det grønne skifte og hvilke mulighetsrom som ligger her for frivilligheten.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

9. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Bofellesskap for personer med utviklingshemming

 • 9.-10. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for deg som planlegger og gjennomfører tjenester i bofellesskap for personer med utviklingshemming.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

9. mai. 2022

Fysisk / digitalt

De komplekse barnevernssakene

 • 9.-10. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om sakene som virkelig utfordrer barnevernstjenesten og samarbeidspartnere.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

19. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Barnepalliasjonskonferansen 2022

 • 19.-20. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Formålet med konferansen er å sette søkelys på en helhetlig, tverrfaglig og familiebasert tilnærming, med vekt på både det somatiske og det psykososiale. Endringer i programmet må påregnes.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

23. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Helsehjelp og samfunnsvern - om å arbeide med de potensielt farlige

 • 23.-24. mai. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for de som arbeider innen psykisk helsetjeneste, rus, og vold - i grenselandet mellom tvang, omsorg og risikovurderinger.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

24. nov. 2022

Fysisk / digitalt

Ufrivillig skolefravær 2022

 • 24.-25. nov. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferanse om problematisk skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk