18. nov. 2021

Fysisk / digitalt

IPS konferansen

  • 18.-19. nov. 2021
  • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferansen for deg som hjelper andre ut i jobb.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

25. nov. 2021

Fysisk / digitalt

Ungt utenforskap

  • 25.-26. nov. 2021
  • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvorfor faller så mange utenfor? Og hva gjør vi med det?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. mar. 2022

Fysisk / digitalt

Manglende boferdigheter 2022

  • 21.-22. mar. 2022
  • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om de som sliter med å mestre boligsituasjonen, om rus og psykiatri.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

27. apr. 2022

Fysisk / digitalt

Hverdagsintegrering

  • 27. apr. 2022
  • Heldigital konferanse, Digitalt

En digital dagskonferanse om integrering gjennom utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

12. mai. 2022

Fysisk / digitalt

Karriereveiledningskonferansen

  • 12.-13. mai. 2022
  • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Møteplassen for alle som veileder mennesker i utvikling. Karrieveiledningskonferansen i år fokuserer på mangfold og tilhørighet, hvor et arbeidsliv i endring både utfordrer og gir muligheter.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk