Stressmestering - praktisk håndtering av krevende arbeidshverdag

29. mars

Stressmestering - praktisk håndtering av krevende arbeidshverdag

 • 29. mars
 • Webinar

Kjenner du på symptomer som uro, nedstemthet, muskel-skjellet plager eller annet? Stresser du mye?

Les alt om dette webinaret
Sykefraværsoppfølging

Bestillingskurs

Sykefraværsoppfølging

Et webinar for alle som skal redusere sykefraværet

Les alt om dette kurset
Praktisk prosjektledelse - en innføring

17. mars

Praktisk prosjektledelse - en innføring

 • 17. mars
 • Webinar

Prosjekt som arbeidsform. Struktur og planlegging. Prosjektgjennomføring. Hvordan håndtere og styre risiko i prosjekter?

Les alt om dette webinaret
Flyktningers psykiske helse

6. april

Flyktningers psykiske helse

 • 6. april
 • Webinar

En fagdag for alle som følger opp flyktninger, innvandrere og andre som har opplevd flukt, vold og overgrep.

Les alt om dette webinaret
Negativ sosial kontroll

11. mai

Negativ sosial kontroll

 • 11. mai
 • Webinar

En fagdag for alle som arbeider med problemstillingene tilknyttet negativ sosial kontroll, patriarkalske familiestrukturer og transnasjonale familier.

Les alt om dette webinaret
Skolenærvær

17. februar

Skolenærvær

 • 17. februar
 • Webinar

Hvordan arbeide med ufrivillig skolefravær og hvordan bli en nærværsskole? Korrekt dato er 17. februar.

Les alt om dette webinaret
Flyktningbarn i barnehagen og skolen

23. mars

Flyktningbarn i barnehagen og skolen

 • 23. mars
 • Webinar

Oppfølging av barn med flyktningbakgrunn

Les alt om dette webinaret
Innvandrerkvinner i arbeidslivet

16. februar

Innvandrerkvinner i arbeidslivet

 • 16. februar
 • Webinar

Arbeidslinjen er den viktigste integreringsarenaen i Norge. Det er gjennom arbeidslivet at mange integreres, skaper sosiale fellesskap, bygger nettverk og får mulighet til å leve frie og selvstendige liv.

Les alt om dette webinaret
Hvordan fikk Halden Kommune Norges laveste sykefravær? Smart sykefraværsarbeid i offentlig sektor.

2. mars

Hvordan fikk Halden Kommune Norges laveste sykefravær? Smart sykefraværsarbeid i offentlig sektor.

 • 2. mars
 • Webinar

Dagskurs egnet for deg med økonomi- og personalansvar i det offentlige.

Les alt om dette webinaret
Ny som leder – Hvordan lykkes i ny lederjobb, og hvordan unngå fallgruvene

24. februar

Ny som leder – Hvordan lykkes i ny lederjobb, og hvordan unngå fallgruvene

 • 24. februar
 • Webinar

Er du ny som leder og vil øke sjansen din for å lykkes? Har du ansvar for en ledergruppe?

Les alt om dette webinaret
Styrketrening i kommunikasjon

Bestillingskurs

Styrketrening i kommunikasjon

Ønsker du å kommunisere bedre og mer effektivt?  Opplever du at du blir misforstått eller at du misforstår?

Les alt om dette kurset
Jobbfrisk

Bestillingskurs

Jobbfrisk

Klokt sagt for jobbfrisk - ordene som reduserer sykefravær!

Les alt om dette kurset
Den vanskelige samtalen

9. februar

Den vanskelige samtalen

 • 9. februar
 • Webinar

To halve digitale dager for deg som vil bli bedre til å gjennomføre de vanskelige samtalene, de modige samtalene, og de viktige samtale vi altfor ofte ikke har.

Les alt om dette webinaret
Emosjonelt arbeid, selvivaretakelse og sykefravær

Bestillingskurs

Emosjonelt arbeid, selvivaretakelse og sykefravær

En fagdag for alle som har bruker, pasietnt, klient eller elevkontakt

Les alt om dette kurset
Å bygge psykisk helse for ungdom

26. januar

Å bygge psykisk helse for ungdom

 • 26. januar
 • Webinar

Et webinar for alle som arbeider tett med ungdom

Les alt om dette webinaret
Seksuelle overgrep mot barn

26. januar

Seksuelle overgrep mot barn

 • 26. januar
 • Webinar

Margrete er en av Norges fremste eksperter på barn og unges seksualitet og på seksuelle overgrep mot barn.

Les alt om dette webinaret
Utviklingshemming og psykisk helse

Gjennomført

Utviklingshemming og psykisk helse

En praktisk fagdag for alle som arbeider med utviklingshemmede

Les alt om dette webinaret
Basispakke demens

Gjennomført

Basispakke demens

Fem bolker a tre timer om det grunnleggende som du som helsearbeider trenger å vite om demens.

Les alt om dette webinaret
Tourettes syndrom i skolen

Gjennomført

Tourettes syndrom i skolen

Et webinar om tourette og tilrettelegging i skolen

Les alt om dette webinaret
Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading

Gjennomført

Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading

Hva hjelper? Og hva hjelper ikke?

Les alt om dette webinaret
Barnevern og foreldrekonflikter

Gjennomført

Barnevern og foreldrekonflikter

Foreldretvist, samarbeid og informasjon, samt opplysnings- og taushetsplikt. Advokat Ragnhild Kverneland inviterer til webinar.

Les alt om dette webinaret
Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Bestillingskurs

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

En praktisk fagdag med særlig fokus på internett-relaterte overgrep

Les alt om dette kurset
Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Bestillingskurs

Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Et praktisk webinar som gir deg verktøy til å undersøke en sak ved mistanke om mobbing

Les alt om dette kurset
Slik presenterer du stoffet ditt

Bestillingskurs

Slik presenterer du stoffet ditt

ABC til digitale presentasjoner i koronaens tid, med triksene du vil ha nytte av også når vi kan møtes fysisk. Adrian Lund er blant landets beste til å presentere. Nå gir han sine beste tips.

Les alt om dette kurset
Interkulturell kommunikasjon

Gjennomført

Interkulturell kommunikasjon

Den etterspurte tolken, statsviteren og foredragsholderen Milica Javdan arrangerer interaktivt webinar om interkulturell kommunikasjon.

Les alt om dette webinaret
Foreldre- og lærerrollen når livet ikke går på skinner

Bestillingskurs

Foreldre- og lærerrollen når livet ikke går på skinner

Den mangeårige pedagogen Merete Ovesen holder sammen med sin sønn Isak seminar om oppdragelse, om ADHD-diagnose og om mestring.

Les alt om dette kurset
Fagdag om tiltak mot vold og aggresjon i skolen

17. mars

Fagdag om tiltak mot vold og aggresjon i skolen

 • 17. mars
 • Webinar

Trusler og vold oppleves som et økende problem i den norske skole.

Les alt om dette webinaret
Fagdag om traumesensitiv omsorg

Gjennomført

Fagdag om traumesensitiv omsorg

En praktisk fagdag for alle som arbeider med traumebasert tilnærming.

Les alt om dette webinaret
Elever som strever

Gjennomført

Elever som strever

Et skolewebinar som handler om det å gi forståelse og sammenheng, og om konkrete tiltak for å hjelpe elever som strever.

Les alt om dette webinaret
Miljøarbeid under Koronapandemien

Gjennomført

Miljøarbeid under Koronapandemien

Et praktisk webinar om nye rammebetingelser i miljøarbeidet.

Les alt om dette webinaret
Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

Gjennomført

Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

En fagdag med målsetning om å forstå hva som skjer med elever og studenter som sliter psykisk. Og hvorfor de sliter. Og hvordan vi best kan forstå, hjelpe og støtte dem. Og hvilke redskaper og verktøy de trenger.

Les alt om dette webinaret
Matematikk på hjemmebane

Bestillingskurs

Matematikk på hjemmebane

Webinar for deg som arbeider i skolen, med elever som sliter i mattefaget.

Les alt om dette kurset
Autisme i skolen

Gjennomført

Autisme i skolen

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn med autisme i skolen

Les alt om dette webinaret
Barn i sorg og krise

Gjennomført

Barn i sorg og krise

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn.

Les alt om dette webinaret
Nye verktøy i karrieresamtalen

Bestillingskurs

Nye verktøy i karrieresamtalen

Vi er stolte og glade over å kunne lansere samarbeid med den internasjonalt anerkjente forskeren og praktikeren Julia Yates ved University of London. NB: På engelsk

Les alt om dette kurset
Skolevegring sett i lys av fagfornyelsen

Gjennomført

Skolevegring sett i lys av fagfornyelsen

Et webinar for deg som arbeider i skolen

Les alt om dette webinaret
Hvordan forebygge sykefravær - webinar

Gjennomført

Hvordan forebygge sykefravær - webinar

Det er ingenting som er så kostnads- og tidkrevende som sykefravær. Dette webinaret vil gi en innføring hvordan du praktisk kan jobbe med å få ned sykefraværet i din bedrift eller på din arbeidsplass.

Les alt om dette webinaret
Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker

Gjennomført

Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker

Et webinar for alle som opplever truende situasjoner og vold fra tjenestemottaker

Les alt om dette webinaret

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk