Anne-Marthe Rustad Indregard

Forsker
Tilgjengelig for booking!

Anne-Marthe Rustad Indregard

Om vår ekspert

Anne-Marthe Indregard er sykepleier og forsker. Hun har forsket på sammenhengen mellom arbeidsmiljøforhold, helse og sykefravær. Hun er særlig opptatt av det emosjonelle arbeidet som utføres av arbeidstakere i relasjonelle yrker. 

Når arbeidstaker stadig må regulere følelser på jobb, «ta på en maske», kan det være utmattende for den ansatte. Dersom man ikke er oppmerksom på at følelsesregulering er en sentral del av jobben, og anerkjenner at det er viktig med forebyggende tiltak, kan det over tid føre til utvikling av sterke helseplager og sykefravær. Anne-Marthe Indregard kan leies inn for større og mindre oppdrag på ditt arbeidssted. Pris på forespørsel. 

Gjennom Fagfokus kan Anne-Marthe bestilles til oppdrag over kortere eller lengre tid innen eksempelvis følgende tematikk og fagområder:

- Emosjonelle belastninger
- Arbeidspsykologi
- Sykefrafvær
- Mental helse
- Forebygging

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk