Arnhild Lauveng

Psykologspesialist
Tilgjengelig for booking!

Arnhild Lauveng

Om vår ekspert

Psykolog og kliniker

Arnhild Lauveng er psykolog (UiO, 2003) og hadde tidligere diagnosen schizofreni. Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og disputerte i 2017 ved det medisinske fakultet i Oslo med doktorgraden «Å vokse som menneske – mulighet for utvikling hos voksne med alvorlige psykiske lidelser, i behandling og utdanning».

Hun har også sittet i tvangslovutvalget som leverer sin innstilling i juni 2019. Dette har gitt henne mye innsikt og kunnskap om tvangslovgivningen og et godt utgangspunkt for foredrag om dette emnet.

Arnhild Lauveng holder foredrag i Norge, Danmark og andre land og har mottatt en rekke priser – blant annet Fritt Ords Honnørpris (2008).

Hvilke problemstillinger kan hun hjelpe med: 

  • Hvordan legge om tjenester innen psykisk helse til recoverybasert tilnærming?
  • Hvordan få til reell brukermedvirkning?
  • Systematisk og aktiv bruk av individuell plan (og andre planer)
  • Tvangsforebyggende arbeid
  • Evt. andre problemstillinger etter forespørsel.

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk