Arnstein Mykletun

Professor og psykolog
Tilgjengelig for booking!

Arnstein Mykletun

Om vår ekspert

Arnstein Mykletun er seniorforsker ved Avdeling for helse og selvmord ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, seniorforsker i Utredningsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, forskningsleder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset, leder for forskningsgruppen Psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning i Helse Bergen HF, samt gjesteprofessor ved University of New South Wales i Sydney, Australia. Mykletun var fra 2010 til 2013 professor II i folkehelse ved Universitetet i Bergen. Mykletun ledet ekspertgruppen oppnevnt av regjeringen som den 3. februar 2010 gav råd om reduksjon i sykefravær.Tiltakene dannet grunnlag for den nye IA-avtalen. 

Atle kan leies til veilednings- og rådgivingsoppdrag innen følgende problemstillinger: 

  • Hvordan reduserer sykefravær
  • Psykisk helse i arbeidslivet

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk