Atle Dyregrov

Professor
Tilgjengelig for booking!

Atle Dyregrov

Om vår ekspert

Psykolog, dr. philos. Atle Dyregrov er professor og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi. Han er en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen som nå er en del av Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbeidet med ulike traume- og krisesituasjoner, inkludert større ulykker og katastrofer i både inn- og utland. Han har skrevet mer enn 300 faglige artikler, bøker og bokkapitler på området. Hans arbeider er oversatt til mange språk og brukes som grunnlag for hjelp til krise- og katastroferammede, og han betraktes som en nestor innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. I 2014 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Atle kan leies til veilednings- og rådgivingsoppdrag innen følgende problemstillinger: 

  • Rutiner for håndtering av sorg og traumer etter kriser, ulykker.
  • Barn og sorg. Reaksjoner og tiltak.
  • Traumeterapeutiske metoder; Valg av metoder og fremgangsmåte
  • Lederskap i kriser
  • Hvordan forebygge utbrenning av personalet?
  • Ivaretakelse av akuttpersonell etter kritiske situasjoner. 

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk