Bernt Barstad

Vernepleier, sexolog
Tilgjengelig for booking!

Bernt Barstad

Om vår ekspert

Stolt vernepleier, med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og sexologi. Avsluttet masterprogrammet «Funksjonshemming og samfunn» ved NTNU i 2013. 

Forfatter av boka “Seksualitet og utviklingshemning” (Universitetsforlaget 2006). Har gitt ut opplæringspakken “ESS – Etikk, Samliv og Seksualitet”, og er en av medforfatterne til “Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemning” som er Bufdir sine retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep mot voksne mennesker med psykisk utviklingshemning. Har siden september 1991 vært ansatt ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag som spesialvernepleier, og er en mye etterspurt foredragsholder. 

Bernt driver Be-Ni forlag DA sammen med Nina Christine Dahl, som oversetter bøker og skriver lettlesthefter for utviklingshemmende. Han fikk også FOs´ sosialarbeiderpris i 2018. 

Gjennom Fagfokus kan Bernt bestilles til oppdrag og veileding for personer som arbeider med kognitive vansker. Følgende tema er aktuelle: 

  • Seksualitet på godt og vondt – kan ha egne kurs for personer med kognitive vansker, eller tjenesteytere
  • Asperger syndrom/ autisme og seksualitet 
  • Målrettet miljøarbeid
  • Universell utforming for personer med kognitive vansker
  • Etablering og implementering av rutiner for håndtering av overgrep, bistand til opplæring av bistandsytere

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk