Elin Risholt Korsveien

HMS-rådgiver
Tilgjengelig for booking!

Elin Risholt Korsveien

Om vår ekspert

Elin Korsveien er til daglig HMS-rådgiver i Bedriftshelsetjenesten, BHT Sør. Hennes spesialområder er det moderne arbeidsliv og helseutfordringer, samt lederveiledning. Hun får mange forespørsler om kurs og foredrag, og er kjent som en engasjerende foreleser og foredragsholder. Korsveien knytter forskning sammen med det praktiske arbeidsliv og har alltid som mål at du skal få konkrete tips og råd som fungerer. Hun har skrevet en masteroppgave om «Hvordan lykkes med tilbakeføring i arbeid når hverdagen preges av utmattelse?» I tillegg har hun publisert en artikkel på vegne av sykepleien.no om tilbakeføring i arbeid etter kreftbehandling.  Hun er også i gang med et samarbeid med Sunnaas sykehus om en podcast om Fatigue og arbeid. 

https://sykepleien.no/forskning/2018/09/ti-tips-komme-tilbake-i-jobb

Elin kan leies inn til veiledning- rådgivningsoppdrag innen følgende problemstillinger:

  • Det moderne mennesket og fremtidens arbeidsliv
  • Hvordan forebygge og redusere sykefravær
  • Hvordan håndtere det vanskelige sykefraværet
  • Konfliktforståelse og håndtering
  • Tilbakeføring i arbeid ved utbrenthet, utmattelsestilstander, kreft og fatigue
  • Individuell lederveiledning- hvordan du kan bli en bedre leder ved å oppdage din egen blindsone

Følgende kan være aktuelt:

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestilling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk