Elinor Kennerö Tonner

Rektor
Tilgjengelig for booking!

Elinor Kennerö Tonner

Om vår ekspert

Elinor er rektor ved Källbringskolan i Sverige, der hun de siste årene har videreutviklet staben med fokus på NPF, ADHD, Eksplosive barn og lavaffektiv tilnærming. Elinor og hennes kolleger ved skolen har snudd om på måten man driver tilpasset undervisning for disse gruppene med elver, og mange skoler i Sverige og Norge har søkt inspirasjon i deres måte å arbeide på. Hun foreleser over hele Sverige om verdigrunnlag, tilnærming og om hvordan man kan skape en skole der man planlegger for de som trenger det lille ekstra. 

Gjennom Fagfokus kan Elinor bestilles til oppdrag og veileding innen følgende problemstilliger: 

  • Det inkluderende klasserommet - å skape en skole for alle
  • Å forme klasserommet for ulike måter å lære på. 
  • Bruk av lavaffektiv tilnærming i skolen 
  • Tilpasset undervisning for ADHD og Austime i prakis. 


Følgende kan være aktuelt:

  • Veiledning av personalgrupper som skal starte med NPF eller Lavaffektiv tilnærming
  • Skreddersydde fagdager (fysisk og digitalt) 
  • ADHD og Autsime i skolen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk