Haakon Thaule-Hatt og Cecilie Dalland


Tilgjengelig for booking!

Haakon Thaule-Hatt og Cecilie Dalland

Om vår ekspert

Cecilie Pedersen Dalland har en ph.d. i pedagogikk. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder og oppgaveskriving. Hun har flere års erfaring som både veileder og sensor og ti års undervisningserfaring som lærer i grunnskolen i Oslo. 

Haakon Thaule-Hatt er kreativ leder i byrået Changemaker. Han er prosessleder for nytenkning, kreativitet og innovasjon og er opptatt av kommunikasjon som motiverer. Han holder foredrag med fokus på kreativitet, budskapsformidling og kommunikasjonskraft og har over 20 års erfaring fra reklamebransjen.

Gjennom Fagfokus kan Cecilie og Haakon bestilles til oppdrag for skoler, lærere i høyere utdanning og lærerstudenter med tema "Kreativitet i skolen" 

Kreativitet og elevaktivitet i undervisningen er viktig. I deres foredrag har de fokus på hvordan bruken av kreativitet og elevaktivitet kan føre til økt motivasjon for læring. Det fokuseres på kreativitet som innfallsvinkel og kreativitet som metode.

  • Når lærere ønsker å ha en inngang til et bestemt tema, eller piffe opp undervisningen, kan de benytte kreative innfallsvinkler.
  • Målet med den kreative metoden er at elevene/studentene lærer en spesifikk metode for å jobbe kreativt.

Gjennom relevante eksempler og illustrasjoner gir de råd og tips om hvordan den enkelte lærer kan bli enda bedre kunnskapsformidlere og historiefortellere, og få mest mulig ut av egne, kollegers og elevers kreative evner. De viser eksempler på hvordan kreative innfallsvinkler kan skape gode læringsopplevelser i undervisningen. I tillegg tilbyr vi forelesninger der vi underviser i bruken av en kreativ metode.

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis 
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestilling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk