Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist
Tilgjengelig for booking!

Heidi Wittrup Djup

Om vår ekspert

Heidi Wittrup Djup er utdannet psykolog og spesialist innen samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun har videreutdanning innen barnesakkyndig arbeid, EMDR og traumefeltet, og er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.

Hun arbeider som daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi, tar oppdrag som barnefaglig sakkyndig, og gir behandling og oppfølging til barn og voksne rammet av sorg, traumer og kriser. Hun tar også undervisnings- og veiledningsoppdrag for kommuner, organisasjoner og ansatte innen helse- og sosialsektoren. Gjennom arbeidet på Klinikk for krisepsykologi har hun også vært involvert i beredskapsarbeid i forbindelse med kritiske alvorlige hendelser. 

Heidi er oppnevnt som medlem i Norsk psykologforenings Menneskerettighetsutvalg (MRU), som blant annet arbeider for å sikre grunnleggende rettigheter for barn og sårbare grupper, herunder asylsøkere, enslige mindreårige og personer med psykiske lidelser. Hun er også Norges representant i Den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA) i Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology. Hun satt i den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje, og er nylig oppnevnt til tilsynsrådet for Trandum (underlagt justisdepartementet). 

 

Gjennom Fagfokus kan Heidi bestilles til oppdrag som bedriftsintern veiledning, webinar og bedriftsinterne kurs og foredrag. Følgende tema er aktuelle: 

  • Hvordan ivareta barn som er pårørende, barn i sorg og barnefamilier rammet av kriser og traumer
  • Veiledning av personell i flyktningtjenester: hvordan møte mennesker som har opplevd krig og flukt
  • Veiledning av barnevernstjenester om utredning, vurdering og oppfølging av barns omsorgsbehov og foreldres omsorgskompetanse
  • Ivaretakelse av innsatspersonell etter kritiske hendelser
  • Om psykososial oppfølging etter kriser og alvorlige hendelser (kriseteam) 

 

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis 
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestilling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk