Jørgen Moltubak

Forfatter, lektor og kursholder
Tilgjengelig for booking!

Jørgen Moltubak

Om vår ekspert

Jørgen har lang fartstid, både som lektor, forfatter og gründer. Han arbeider nå med skoleutvikling og klasseledelse på konsulentbasis. I hans bøker "Gnistrende undervisning", "Gnistrende samarbeid" og "Improvisasjon i klasserommet", undersøker han på lærerrollen og beskriver en undervisningspraksis som involverer og ivaretar 100% av elevene. Jørgen tenker utenfor boksen om hvordan man engasjerer, kommuniserer og improviserer i klasserommet. Han kombinerer det praksisnære med faglig forankring på en engasjerende måte. 

Gjennom Fagfokus kan Jørgen bestilles til oppdrag som organisasjonsintern veiledning, webinar og interne kurs og foredrag. Følgende tema er aktuelle: 

  • Hvordan engasjere elever gjennom god kommunikasjon 
  • Improvisasjon i klasserommet
  • Klasseledelse og undervisningsdesign. 
  • Kunsten å bruke fortellinger i undervisning og formidling 
  • Læreren som formidler. 

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din skole digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk
  • Hybridundervisning (fysisk og digital undervisning kombinert)

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk