Kjell Ribert

Konsulent i konflikthåndtering
Tilgjengelig for booking!

Kjell Ribert

Om vår ekspert

Konflikter er ofte mer komplekse, utfordrende og dyptpløyende enn hva partene er i stand til å sette ord på. Kjell RIbert har i en årrekke arbeidet med en tilnærming som handler om å bistå partene til å sette tydelig og spesifikt ord på hva konflikten består i. Han er en våre mest anerkjente konfliktløsere. Han  og er del av arbeidsfellesskapet "How to solve", som består av konfliktarbeidere som alle er medlemmer av foreningen Nordiske Mediatorer. Med utgangspunkt i konfliktmegling, tverrkulturell kommunikasjon og annet arbeid med prosesser mellom mennesker, har Ribert i en årrekke bidratt til hurtig og konstruktiv endring i både private og offentlige virksomheter i Norge. I stadig større grad tar Ribert Kultur og Kommunikasjon også internasjonale engasjementer. 

Gjennom Fagfokus kan Kjell bestilles til oppdrag innen følgende tematikk.

  • Konfliktforebygging: Når organisasjonen skal gjennom endringer som ofte ender i konflikt (Omorganisering, nedbemanning, og omdisponering av arbeidskraft), er det viktig å trene på effektiv kommunikasjon for å forebygge konflikter. 
  • Konflikthåndtering: Når konflikten er et faktum, bistår Kjell med konfliktløsning i praksis.
  • Konfliktmegling: For å sikre at konflikten er egnet for megling, gjennomføres ofte separate sonderingsmøter med alle involverte.

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av oppdrag digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk