Mia Börjesson

Ungdoms- og familieterapeut
Tilgjengelig for booking!

Mia Börjesson

Om vår ekspert

Mia er utdannet sosionom, med master i sosialt arbeid, og har i hele sin yrkeskarriere arbeidet med ungdom, relasjoner og familieterapi. De siste 20 år har hun drevet eget foretak med en blandig av klinisk arbeid, forfatter - og kursvirksomhet. Hun er en ettertraktet kursholder og har i Norge blant mere et samarbeid med Fagfokus og Voksne for Barn. I sitt arbeid tar hun utgangspunkt i salutogenese og anvender mestringsstrategier i møtet med mennesker. Mia har også utdanning i psykodynamisk psykoterapi, systemisk familieterapi og løsningsfokusert korttidsterapi. 

Hun ser seg selv som en "detektiv" i samtale med andre, der møtet med andre søker å finne kunnskaper og ferdigheter.

Gjennom Fagfokus kan Mia bestilles til oppdrag som organisasjonsintern veiledning, webinar og interne kurs og foredrag. Følgende tema er aktuelle: 

  • Hvordan gjennomføre motiverende samtaler med ungdom?
  • Rutiner og systemer for stresshåndering hos ungdom
  • Hvordan bygge psykisk helse i skolen?
  • Hvordan hjelper du foreldre til barn som sliter?
  • Tenåringspsykologi for fagpersonell i helse og skole - "I hodet på en tenåring"
  • Profesjonell samtalemetodikk
  • Gruppeprosesser og gruppemetodikk

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk