Milica Javdan

Statsviter, tolk og foredragsholder
Tilgjengelig for booking!

Milica Javdan

Om vår ekspert

Milica Javdan er statsviter, tolk og foredragsholder. 

Hvilke problemstillinger kan hun hjelpe med:

• Kulturforskjeller og språklige misforståelser
• Usynlige barrierer, hva formidles eksplisitt, hva er implisitt gitt?
• Språk som normgiver og kulturbærer
• Hva bør vi vite om kroppsspråk

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestilling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk