Per Lorentzen

Psykolog, førstelektor og forfatter
Tilgjengelig for booking!

Per Lorentzen

Om vår ekspert

Per Lorentzen er psykolog og ansatt ved Oslomet, Institutt for sosialfag, barnevernpedagogutdanningen. Han har publisert en rekke fagbøker om forutsetninger for kommunikasjon og språklighet hos barn og voksne med funksjonsnedsettelser. I tillegg arbeider han mye med etikk og faglighet i arbeid med utviklingshemmede. Lorentzen er en dyktig foredragsholder, og har en praktisk tilnærming til fagstoffet. 

Gjennom Fagfokus kan Per bestilles til oppdrag over kortere eller lengre tid innen følgende tematikk og fagområder:

  • Samspill, kommunikasjon og språkutvikling hos barn med ulike funksjonsnedsettelser.
  • Veiledning til miljøterapeuter som arbeider med voksne mennesker med utviklingshemning. 
  • Veiledning til beredskaps- og fosterforeldre og miljøterapeuter som arbeider med barn og unge i en barnevernsfaglig kontekst.
  • Hvordan utvikle en god fagetisk kultur i miljøterapeutisk praksis.
  • Faglige tilnærminger til barn og unge som har opplevd omsorgssvikt og traumatisering. 
  • Hvordan få til et godt samarbeid med foreldre til barn og voksne med funksjonsnedsettelser.
  • Samtalegrupper for pårørende og søsken til barn og voksne med spesielle behov. 

Følgende kan være aktuelt: 

  • Fagdager for kommuner og organisasjoner (fysisk og digitalt)
  • Veiledning av faggrupper
  • Webinar 

Priser på forespørsel

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk