Randi Rosenqvist

Rettspsykiater
Tilgjengelig for booking!

Randi Rosenqvist

Om vår ekspert

Randi Rosenqvist er psykiater med lang fartstid i omsorgen for de dårligst fungerende psykiatriske pasienetene og svært syke fengselsinnsatte. Tidligere har hun vært overlege ved regional sikkerhetsavdeling på Gaustad sykehus, og hun var leder av den rettsmedisinske kommisjon frem til 2009.

Som rettspsykiatrisk sakkyndig har hun ofte vært intervjuet i aviser og på tv om psykisk syke gjerningsmenn, og særlig om vurderingen av om vedkommende var tilregnelig da lovbruddet ble begått. Mens andre fagpersoner har konklusjoner i medisinske og psykiatriske termer, har Rosenqvist gjort seg bemerket ved å benytte enkelt forståelig språk. 

Randi har utviklet rettspsykiatri og fengselspsykiatri som kompetanseområder i Norge og er en nestor innen faget. Hun har også undervist medisinstudenter ved Universitetet i Oslo og Bergen i 25 år, har vært tillitsvalgt i legeforeningen gjennom en årrekke, og vært utnevnt til æresmedelem i Norsk psykiatrisk forening. 

Gjennom Fagfokus kan Randi bestilles til oppdrag innen følgende tematikk og fagområder:

  • Samtykkekompetanse for personer som mangler autonomi
  • Autonomiens grenser
  • Rettspsykiatrisk utredning
  • Kriminalomsorg for psykisk syke
  • Faglig veiledning for de som arbeider med tvungent psykisk helsvern
  • Ulike tema innen fengselspsykiatri

 

Følgende kan være aktuelt: 

  • Fagdager for din organisasjon (fysisk og digitalt)
  • Veiledning av faggrupper
  • Webinar 

 

Priser på forespørsel

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk