Tanvir Ul Hassan

Rådgiver i Memox
Tilgjengelig for booking!

Tanvir Ul Hassan

Om vår ekspert

Gjennom Fagfokus kan Tanvir bestilles til oppdrag innen følgende tematikk:
Barn, ungdom og oppvekst
Foreldre- og parkurs 
Foredrag og workshops innen relasjonsbygging
•    Konfliktforebygging
•    Konflikthåndtering: 
•    Konfliktmegling: For å sikre at konflikten er egnet for megling, gjennomføres ofte separate sonderingsmøter med alle involverte.
Følgende kan være aktuelt: 
•    Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
•    Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
•    Bestiiling av oppdrag digitalt eller fysisk

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk