Tove Flack

Forsker med doktorgrad i tematikken mobbing.
Tilgjengelig for booking!

Tove Flack

Om vår ekspert

Tove Flack har doktorgrad i spesialpedagogikk, med tema relasjonell mobbing. Tove har jobbet med mobbeproblematikk og psykososialt miljø blant barn og unge de siste 20 årene. Hun er en kjent og mye brukt foredragsholder innenfor tematikken. Tove var i mange år ansatt ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger der hun arbeidet med alt fra prosjektledelse til veiledning, rådgiving, program utvikling, materiell utvikling og undervisning m.m. Hun har også mange års arbeidserfaring som saksbehandler i PP-tjenesten og som lærer i grunnskolen. Tove driver i dag firma Innblikk AS som blant annet utvikler metodikk for å følge med psykososialt miljø og avdekke mobbing i skoler , barnehager og på arbeidsplasser. 

Hvilke problemstillinger kan hun hjelpe med:

Psykososialt miljø i barnehage og skole :

 • Kunnskap om faktorer som leder til mobbing og negativt psykososialt miljø
 • Verktøy for å følge med på og forstå hva som skjer av kommunikasjon og samspill i miljøet når barn mistrives.
 • Hvordan utvikle positive kommunikasjonsstrategier i ledelse av barn og unge.
 • Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing samt endre negative kulturer.
 • Ledelse og systematikk i arbeidet med mobbing 
 • Samarbeid med foreldre og andre i vanskelige mobbesaker 

 

Psykososialt miljø på arbeidsplassen :

 • Kunnskap om faktorer som leder til relasjonell mobbing / negativ samhandling i  arbeidsmiljøer.
 • Verktøy for å forstå hva som skjer av kommunikasjon og samspill når enkeltpersoner ikke trives/ blir mobbet i arbeidsmiljøet.
 • Systematikk for å bygge effektive og gode arbeidsmiljøe

 

Følgende kan være aktuelt: 

 • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
 • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
 • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk