Aadne Aasland

Forsker

Aadne Aasland

Om foredragsholderen

Aadne Aasland forsker på sosial velferd, migrasjon, etnisitet og mangfold, med spesielt fokus på Russland, Ukraina og de baltiske land. For tiden arbeider han blant annet på et prosjekt om helsesamarbeid med Russland i Barentsregionen (RE:Barents) og et annet om hvordan Russland fremmer sine interesser i Norge og Vest-Europa (PRORUSS). Nylig avsluttet Aadne et større prosjekt om håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU). De siste årene har han også arbeidet med spørsmål omkring migrasjon og integrering av innvandrere i Norge og deltar nå i et fireårig prosjekt om utvandring fra Norge (EXIT Norway).

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk