20. sep. 2021

Delta digitalt!

Helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre

 • 20.-21. sep. 2021
 • Thon Hotel Arena, Lillestrøm

En møteplass for alle som arbeider med eldre

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

20. sep. 2021

Delta digitalt!

Helsepersonellkonferansen

 • 20.-21. sep. 2021
 • Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Relasjonskompetanse, kommunikasjon og nye verktøy i arbeidet med pasienter og brukere

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

18. okt. 2021

Delta digitalt!

Arbeidsmiljøkonferansen

 • 18.-19. okt. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Fremtidens arbeidsmiljø - hvor går vi?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

25. okt. 2021

Delta digitalt!

Fremtidens spesialundervisning

 • 25.-26. okt. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hva skal til for at spesialundervisning virker?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

25. okt. 2021

Delta digitalt!

Dagsenterkonferansen

 • 25.-26. okt. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Møteplassen for alle som arbeider med arbeid og aktivitetstilbud fortsetter

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

1. nov. 2021

Delta digitalt!

Barnevernskonferansen

 • 1.-2. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Barnevernsreformen - Hvordan må vi endre vår måte å jobbe på, som følge av reformen?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

3. nov. 2021

Delta digitalt!

Aktivitetstilbud for personer med demens

 • 3.-4. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvilke muligheter finnes for deg som jobber i fagfeltet, og som ønsker å bidra til å styrke aktivitetstilbudene?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

3. nov. 2021

Delta digitalt!

Omsorg ved livets slutt

 • 3.-4. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En verdig avslutning av livet

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

18. nov. 2021

Delta digitalt!

IPS konferansen

 • 18.-19. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferansen for deg som hjelper andre ut i jobb.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

18. nov. 2021

Delta digitalt!

Mellomlederkonferansen

 • 18.-19. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hele Norge er nå under press for å levere bedre produkter og tjenester for mindre penger. Mellomlederne er de som står i frontlinjen, og har ansvaret for den praktiske daglige ledelsen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

25. nov. 2021

Delta digitalt!

Rusomsorg i praksis

 • 25.-26. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Mestring, likeverd og muligheter

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

25. nov. 2021

Delta digitalt!

Ungt utenforskap

 • 25.-26. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvorfor faller så mange utenfor? Og hva gjør vi med det?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

29. nov. 2021

Delta digitalt!

Skolevegringskonferansen

 • 29.-30. nov. 2021
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferanse om problematisk skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

24. jan. 2022

Delta digitalt!

ADHD, Autisme og Tourettes syndrom i skolen

 • 24.-25. jan. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En praktisk konferanse om nevroutviklingsforstyrrelser i skolen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

31. jan. 2022

Delta digitalt!

Sykefraværskonferansen 2022

 • 31. jan. - 1. feb. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsmiljø, og om nytenkning for årene som kommer.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

14. mar. 2022

Delta digitalt!

Sorg og traumer

 • 14.-15. mar. 2022
 • Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Oppfølging av barn og familier i krise.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. mar. 2022

Delta digitalt!

Manglende boevne 2022

 • 21.-22. mar. 2022
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om de som sliter med å mestre boligsituasjonen, om rus og psykiatri.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

26. apr. 2022

Delta digitalt!

FDVkongressen (NB: kun digital påmelding)

 • 26.-27. apr. 2022
 • Heldigital konferanse, Digitalt

Møteplassen for deg som arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk