Webinar

Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker

Et webinar for alle som opplever truende situasjoner og vold fra tjenestemottaker

Les alt om dette webinaret

Webinar

Hvordan forebygge sykefravær - webinar

Det er ingenting som er så kostnads- og tidkrevende som sykefravær. Dette webinaret vil gi en innføring hvordan du praktisk kan jobbe med å få ned sykefraværet i din bedrift eller på din arbeidsplass.

Les alt om dette webinaret

Webinar

Webinar

Nye verktøy i karrieresamtalen

Vi er stolte og glade over å kunne lansere samarbeid med den internasjonalt anerkjente forskeren og praktikeren Julia Yates ved University of London. NB: På engelsk

Les alt om dette webinaret

Webinar

Barn i sorg og krise

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn.

Les alt om dette webinaret

Webinar

Autisme i skolen

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn med autisme i skolen

Les alt om dette webinaret

Webinar

Matematikk på hjemmebane

Webinar for deg som arbeider i skolen, med elever som sliter i mattefaget. Feil dato i nyhetsbrev, korrekt på nettsiden.

Les alt om dette webinaret

Webinar

Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

En fagdag med målsetning om å forstå hva som skjer med elever og studenter som sliter psykisk. Og hvorfor de sliter. Og hvordan vi best kan forstå, hjelpe og støtte dem. Og hvilke redskaper og verktøy de trenger.

Les alt om dette webinaret

Webinar

Miljøarbeid under Koronapandemien

Et praktisk webinar om nye rammebetingelser i miljøarbeidet.

Les alt om dette webinaret

Webinar

Elever som strever

Et skolewebinar som handler om det å gi forståelse og sammenheng, og om konkrete tiltak for å hjelpe elever som strever.

Les alt om dette webinaret

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk