Basispakke demens

4. januar

Basispakke demens

 • 4. januar
 • Webinar

Fem bolker a tre timer om det grunnleggende som du som helsearbeider trenger å vite om demens.

Les alt om dette webinaret
Tourettes syndrom i skolen

27. oktober

Tourettes syndrom i skolen

 • 27. oktober
 • Webinar

Et webinar om tourette og tilrettelegging i skolen

Les alt om dette webinaret
Avstandsledelse

20. oktober

Avstandsledelse

 • 20. oktober
 • Webinar

Hvordan lede og skape mening på avstand?

Les alt om dette webinaret
Innovasjon i karriereveiledning

5. november

Innovasjon i karriereveiledning

 • 5. november
 • Webinar

Lær metoder fra innovasjon og hvordan du kan bruke det i din karriereveiledning.

Les alt om dette webinaret
Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading

Gjennomført

Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading

Hva hjelper? Og hva hjelper ikke?

Les alt om dette webinaret
Barnevern og foreldrekonflikter

20. januar

Barnevern og foreldrekonflikter

 • 20. januar
 • Webinar

Foreldretvist, samarbeid og informasjon, samt opplysnings- og taushetsplikt. Advokat Ragnhild Kverneland inviterer til webinar.

Les alt om dette webinaret
Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Gjennomført

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

En praktisk fagdag med særlig fokus på internett-relaterte overgrep

Les alt om dette webinaret
Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Gjennomført

Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Et praktisk webinar som gir deg verktøy til å undersøke en sak ved mistanke om mobbing

Les alt om dette webinaret
Slik presenterer du stoffet ditt

Gjennomført

Slik presenterer du stoffet ditt

ABC til digitale presentasjoner i koronaens tid, med triksene du vil ha nytte av også når vi kan møtes fysisk. Adrian Lund er blant landets beste til å presentere. Nå gir han sine beste tips.

Les alt om dette webinaret
Interkulturell kommunikasjon

Gjennomført

Interkulturell kommunikasjon

Den etterspurte tolken, statsviteren og foredragsholderen Milica Javdan arrangerer interaktivt webinar om interkulturell kommunikasjon.

Les alt om dette webinaret
Foreldre- og lærerrollen når livet ikke går på skinner

Gjennomført

Foreldre- og lærerrollen når livet ikke går på skinner

Den mangeårige pedagogen Merete Ovesen holder sammen med sin sønn Isak seminar om oppdragelse, om ADHD-diagnose og om mestring.

Les alt om dette webinaret
Fagdag om tiltak mot vold og aggresjon i skolen

Gjennomført

Fagdag om tiltak mot vold og aggresjon i skolen

Trusler og vold oppleves som et økende problem i den norske skole.

Les alt om dette webinaret
Fagdag om traumesensitiv omsorg

12. oktober

Fagdag om traumesensitiv omsorg

 • 12. oktober
 • Webinar

En praktisk fagdag for alle som arbeider med traumebasert tilnærming.

Les alt om dette webinaret
Elever som strever

24. september

Elever som strever

 • 24. september
 • Webinar

Et skolewebinar som handler om det å gi forståelse og sammenheng, og om konkrete tiltak for å hjelpe elever som strever.

Les alt om dette webinaret
Miljøarbeid under Koronapandemien

Gjennomført

Miljøarbeid under Koronapandemien

Et praktisk webinar om nye rammebetingelser i miljøarbeidet.

Les alt om dette webinaret
Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

Gjennomført

Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

En fagdag med målsetning om å forstå hva som skjer med elever og studenter som sliter psykisk. Og hvorfor de sliter. Og hvordan vi best kan forstå, hjelpe og støtte dem. Og hvilke redskaper og verktøy de trenger.

Les alt om dette webinaret
Matematikk på hjemmebane

Gjennomført

Matematikk på hjemmebane

Webinar for deg som arbeider i skolen, med elever som sliter i mattefaget.

Les alt om dette webinaret
Autisme i skolen

Gjennomført

Autisme i skolen

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn med autisme i skolen

Les alt om dette webinaret
Barn i sorg og krise

Gjennomført

Barn i sorg og krise

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn.

Les alt om dette webinaret
Nye verktøy i karrieresamtalen

Gjennomført

Nye verktøy i karrieresamtalen

Vi er stolte og glade over å kunne lansere samarbeid med den internasjonalt anerkjente forskeren og praktikeren Julia Yates ved University of London. NB: På engelsk

Les alt om dette webinaret
Skolevegring sett i lys av fagfornyelsen

Gjennomført

Skolevegring sett i lys av fagfornyelsen

Et webinar for deg som arbeider i skolen

Les alt om dette webinaret
Hvordan forebygge sykefravær - webinar

28. september

Hvordan forebygge sykefravær - webinar

 • 28. september
 • Webinar

Det er ingenting som er så kostnads- og tidkrevende som sykefravær. Dette webinaret vil gi en innføring hvordan du praktisk kan jobbe med å få ned sykefraværet i din bedrift eller på din arbeidsplass.

Les alt om dette webinaret
Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker

16. november

Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker

 • 16. november
 • Webinar

Et webinar for alle som opplever truende situasjoner og vold fra tjenestemottaker

Les alt om dette webinaret

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk