Utdann egne instruktører - arbeid i møte med vold og trusler

7. oktober

Utdann egne instruktører - arbeid i møte med vold og trusler

 • 7.-9. oktober
 • Thon Hotel Oslo Airport

Dette er en fire-dagers utdanning for organisasjoner som trenger å utdanne egne instruktører for å lære opp egne ansatte i forebygging og håndtering av vold og trusler.

Les alt om dette kurset
Praktisk håndtering av konfliktfylte forhold og uønsket adferd på jobben

3. oktober

Praktisk håndtering av konfliktfylte forhold og uønsket adferd på jobben

 • 3.-4. oktober
 • Thon Hotel Oslo Airport

Hvordan hindrer vi at uønsket atferd får blomstre? De fleste norske ledere er for lite direkte. Dette medfører at konflikter og uønsket atferd får eskalere, og dermed forsure arbeidsmiljøet. PS! Feil dato i nyhetsbrev, korrekt finner du her.

Les alt om dette kurset
Samtykkekompetanse og autonomi

19. september

Samtykkekompetanse og autonomi

 • 19. september
 • Webinar

Et webinar for alle som arbeider med mennesker som ikke klarer å ivareta egne behov.

Les alt om dette webinaret
Vold og trusler for skoleansatte

26. september

Vold og trusler for skoleansatte

 • 26. september
 • Webinar

Økning i utagerende og voldelig adferd i skolen - grunn til sterk bekymring

Les alt om dette webinaret
Webinar til planleggingsdagene

19. august

Webinar til planleggingsdagene

 • 19. august
 • Webinar

Her kan du velge mellom 4 ulike webinarer for skolens planleggingsdager.

Les alt om dette webinaret
Flyktningers psykiske helse

5. juni

Flyktningers psykiske helse

 • 5. juni
 • Webinar

En fagdag for alle som følger opp flyktninger, innvandrere og andre som har opplevd flukt, vold og overgrep.

Les alt om dette webinaret
Planleggingsdagene

19. august

Planleggingsdagene

 • 19. august
 • Webinar

Alt du trenger til planleggingsdagene på ett sted.

Les alt om dette webinaret
Psykisk helse i skolen

23. mai

Psykisk helse i skolen

 • 23. mai
 • Webinar

Et webinar for lærere, skoleledere, skolepsykologer og andre som jobber med elevers trivsel og utdanning.

Les alt om dette webinaret
Vold og trusler på jobb

3. juni

Vold og trusler på jobb

 • 3. juni
 • Webinar

Et webinar for alle som opplever truende situasjoner og vold på jobb.

Les alt om dette webinaret
Kan de ikke bare ta seg sammen..

30. mai

Kan de ikke bare ta seg sammen..

 • 30. mai
 • Webinar

Siste mulighet til å være med på kurs med Lisbeth Iglum Rønhovde.

Les alt om dette webinaret
Skolefravær og autismespekterforstyrrelser

27. mai

Skolefravær og autismespekterforstyrrelser

 • 27. mai
 • Webinar

Når komplekse vansker fører til skolefravær.

Les alt om dette webinaret
Selvskading

11. oktober

Selvskading

 • 11. oktober
 • Webinar

En digital fagdag om hva du kan gjøre for å forebygge og hjelpe de som går løs på seg selv.

Les alt om dette webinaret
Enslige mindreårige flyktninger

10. juni

Enslige mindreårige flyktninger

 • 10. juni
 • Webinar

Et webinar om utfordringer og løsninger for mening og mestring i hverdagen.

Les alt om dette webinaret
Hvordan bli en nærværskole?

19. august

Hvordan bli en nærværskole?

 • 19. august
 • Webinar

Et skreddersydd webinar for skolens planleggingsdager

Les alt om dette webinaret
Utviklingshemming og psykisk helse

24. oktober

Utviklingshemming og psykisk helse

 • 24. oktober
 • Webinar

En praktisk fagdag for alle som arbeider med utviklingshemmede.

Les alt om dette webinaret
Når voksne krenker barn i barnehage og skole

Bestillingskurs

Når voksne krenker barn i barnehage og skole

Les alt om dette kurset
Når barns atferd utfordrer

Bestillingskurs

Når barns atferd utfordrer

Forståelse og håndtering av barn som utfordrer

Les alt om dette kurset
Å veie sine ord. Hvordan kan vi skape trygge barn og trygge og sunne kropper?

Bestillingskurs

Å veie sine ord. Hvordan kan vi skape trygge barn og trygge og sunne kropper?

Måten vi som arbeider med barn og unge kommuniserer om vekt, mat, trening og kropp, kan gjøre vondt verre.

Les alt om dette kurset
Pedagogisk metode i møte med autisme og ADHD

Bestillingskurs

Pedagogisk metode i møte med autisme og ADHD

Praktiske metoder for å senke stress og muliggjøre læring

Les alt om dette kurset
Lavaffektiv tilnærming

Bestillingskurs

Lavaffektiv tilnærming

håndtering av atferd som utfordrer

Les alt om dette kurset
Å planlegge foreldremøte om psykisk helse i skolen

Bestillingskurs

Å planlegge foreldremøte om psykisk helse i skolen

Dette spesielle dagskurset er utviklet for lærere som ønsker å planlegge og gjennomføre et informativt og støttende foreldremøte om psykisk helse i skolen.

Les alt om dette kurset
Samarbeid med foreldre når barn og unge strever

Bestillingskurs

Samarbeid med foreldre når barn og unge strever

Dagskurset handler om å gi nødvendige ferdigheter og tilnærminger for å samarbeide konstruktivt med familier som står overfor utfordringer.

Les alt om dette kurset
Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i risikosonen

Bestillingskurs

Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i risikosonen

Tverrfaglig samarbeid er «tusenkronersspørsmålet» og nøkkelen til suksess rundt barn og unge i risiko.

Les alt om dette kurset
Utforskende bekymringssamtaler

Bestillingskurs

Utforskende bekymringssamtaler

hvordan ansatte i barnefaglige yrker kan samtale med barn ved bekymring for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

Les alt om dette kurset
Flyktningbarn i barnehagen og skolen

Bestillingskurs

Flyktningbarn i barnehagen og skolen

Oppfølging av barn med flyktningbakgrunn

Les alt om dette kurset
Skolefravær - hva gjør vi?

Bestillingskurs

Skolefravær - hva gjør vi?

Hva kan skole og PP-tjenesten gjøre for å øke elevenes tilstedeværelse?

Les alt om dette kurset
Kroniske syke medarbeidere

Bestillingskurs

Kroniske syke medarbeidere

For alle personalmedarbeidere møter medarbeidere som har en kronisk sykdom eller er blitt alvorlig syk.

Les alt om dette kurset
Når det stormer mellom hjem og skole

Bestillingskurs

Når det stormer mellom hjem og skole

De fleste lærere og skoleledere møter fra tid til annen markante, og/eller krevende foreldre.

Les alt om dette kurset
Tilbakemeldingsmagi: Bygg en positiv kultur for kommunikasjon og vekst på arbeidsplassen

Bestillingskurs

Tilbakemeldingsmagi: Bygg en positiv kultur for kommunikasjon og vekst på arbeidsplassen

Webinar for ledere og ledergrupper som vil styrke den interne kommunikasjonen.

Les alt om dette kurset
Oppdagende skriving og lese- og skrivevansker

Bestillingskurs

Oppdagende skriving og lese- og skrivevansker

Webinardag med den etterspurte pedagogen Mari «BokstavMari» Lura Elvedahl.

Les alt om dette kurset
Positiv atferdsstøtte

Bestillingskurs

Positiv atferdsstøtte

Positiv atferdsstøtte (PAS) kommer i større grad inn i helsesektoren, da spesielt innen bolig og miljøarbeidertjenesten. Flere velger nå å implementere PAS som felles plattform og grunnmur i alle omsorgsboliger.

Les alt om dette kurset
Sykefraværsoppfølging

Bestillingskurs

Sykefraværsoppfølging

Et webinar for alle som skal redusere sykefraværet

Les alt om dette kurset
Praktisk prosjektledelse - en innføring

Bestillingskurs

Praktisk prosjektledelse - en innføring

Prosjekt som arbeidsform. Struktur og planlegging. Prosjektgjennomføring. Hvordan håndtere og styre risiko i prosjekter?

Les alt om dette kurset
Emosjonelt arbeid, selvivaretakelse og sykefravær

Bestillingskurs

Emosjonelt arbeid, selvivaretakelse og sykefravær

En fagdag for alle som har bruker, pasient, klient eller elevkontakt

Les alt om dette kurset
Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Bestillingskurs

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

En praktisk fagdag med særlig fokus på internett-relaterte overgrep

Les alt om dette kurset
Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Bestillingskurs

Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Et praktisk webinar som gir deg verktøy til å undersøke en sak ved mistanke om mobbing

Les alt om dette kurset
Slik presenterer du stoffet ditt

Bestillingskurs

Slik presenterer du stoffet ditt

ABC til digitale presentasjoner i koronaens tid, med triksene du vil ha nytte av også når vi kan møtes fysisk. Adrian Lund er blant landets beste til å presentere. Nå gir han sine beste tips.

Les alt om dette kurset
Interkulturell kommunikasjon

Bestillingskurs

Interkulturell kommunikasjon

Den etterspurte tolken, statsviteren og foredragsholderen Milica Javdan arrangerer interaktivt webinar om interkulturell kommunikasjon.

Les alt om dette kurset
Elever som strever

Bestillingskurs

Elever som strever

Et skolewebinar som handler om det å gi forståelse og sammenheng, og om konkrete tiltak for å hjelpe elever som strever.

Les alt om dette kurset
Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

Bestillingskurs

Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

En fagdag med målsetning om å forstå hva som skjer med elever og studenter som sliter psykisk. Og hvorfor de sliter. Og hvordan vi best kan forstå, hjelpe og støtte dem. Og hvilke redskaper og verktøy de trenger.

Les alt om dette kurset
Matematikk på hjemmebane

Bestillingskurs

Matematikk på hjemmebane

Webinar for deg som arbeider i skolen, med elever som sliter i mattefaget.

Les alt om dette kurset
Nye verktøy i karrieresamtalen

Bestillingskurs

Nye verktøy i karrieresamtalen

Vi er stolte og glade over å kunne lansere samarbeid med den internasjonalt anerkjente forskeren og praktikeren Julia Yates ved University of London. NB: På engelsk

Les alt om dette kurset
Hvordan forebygge sykefravær - webinar

Bestillingskurs

Hvordan forebygge sykefravær - webinar

Det er ingenting som er så kostnads- og tidkrevende som sykefravær. Dette webinaret vil gi en innføring hvordan du praktisk kan jobbe med å få ned sykefraværet i din bedrift eller på din arbeidsplass.

Les alt om dette kurset

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk