Amalie Solberg Rustad

Om foredragsholderen

Amailie har enorm interesse for utfordringer og utvikling innen intergrering og samarbeid på tvers av etater og sektorer. Hun har jobbet i flere år med prosjektkoordinering, utvikling og implementering for å hjelpe nyankomne flyktninger og innvandrere ut i arbeidsliv. I dag er hun prosjektleder for Jobbsjansen Alna som skal hjelpe hjemmeværende innvandrerkvinner som er langt fra arbeidslivet ut i jobb. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk