Anne Pernille Mæhle Thingstad

Om foredragsholderen

Pernille Tingstad er forsker ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Tingstad er fysioterapeut, postdoktor og prosjektleder i universitetskommunen på området helse og velferd.

Universitetskommunen er et avtalefestet samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og NTNU med formål å utvikle strukturer som fremmer forskning, utdanning og innovasjon i kommunal sektor. Universitetskommunen er organisert på tvers av områdene oppvekst og utdanning, helse og velferd, byutvikling, smartby og innovasjon og omstilling. Universitetskommunen er prosjektorgansiert over 4 år (2019-2023) og skal følgeevalueres. Evalueringen er ledet av Sintef.

Tilknyttet forskningsgruppen for Geriatri, bevegelse og slag (GeMS). Interessefelt: aldersrelaterte endringer i fysisk og kognitiv funksjon, ganganalyser, aktivitetsmåling, tjenesteutvikling og brukerforløp.

Pågående prosjekter: NorCOAST, the Norwegian cognitive impairement after stroke study, HUNT4 70+, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Andre prosjekt: Trondheim Hip fracture trail, EvaHip

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk