Dag Ingvar Jacobsen

Om foredragsholderen

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Han har i mange år undervist i samfunnsvitenskapelig metode og har gjennomført flere større empiriske undersøkelser. Han er forfatter av flere bøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.

Foto: UIA

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk