Daniel Arnesen

Om foredragsholderen

Daniel Arnesen er utdannet sosiolog med Ph.D. fra Universitetet i Oslo. Han arbeider som forsker ved Institutt for samfunnsforskning, hvor han også er tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Han påpekte svært tidlig i koronakrisen de voldsomme konsekvenser dette fikk for frivilligheten. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk