Ellisiv Horrell

Om foredragsholderen

Utdannet psykolog ved City University London 2010. Doktoravhandling i 2013 ved samme universitet. Ferdigstilt spesialiseringskurs i psykoterapi gjennom Norsk Psykologforening.

Ellisiv har jobbet flere år både i privat og offentlig sektor, bedriftshelsetjeneste samt spesialisthelsetjenesten.

Hun arbeider med utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne. Hun har mange års erfaring fra arbeid med arbeidsrelaterte stresslidelser, og har spisskompetanse på arbeid med stress og traumer. Ellisiv tilbyr blant annet EMDR og prolonged exposure, og er sertifisert 4-dagers behandler i sosial angst og panikklidelse. Ellisiv har også mye erfaring med undervisningsvirksomhet innen stress- og krisefeltet.

Foto: Traumepsykologi.no

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk