Gro Mjeldheim Sandal

Om foredragsholderen

Gro er professor i psykologi og leder for forskningsgruppen Society and Workplace Diversity. Hun er utdannet som klinisk psykolog og har en doktorgrad i psykologi. Hun er spesielt interessert i hvordan mennesker takler ekstreme miljøforhold og tiltak som kan forbedre mental helse og funksjon i slike sammenhenger. Hennes nåværende forskning omfatter mental helse, trivsel og integrering av fordrevne befolkninger i urbane og leirinnstillinger. Hun er særlig interessert i hvordan sosiale og mentale helsetjenester i mottakerland kan tilpasses for å møte behovene til flyktninger, og hvordan helsepersonell kan få opplæring til å betjene denne pasientgruppen. Flere av hennes pågående prosjekter involverer bruk av flyktningressurser for å forbedre helsetjenester. Som spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi har mye av hennes tidligere forskning fokusert på integrering i mangfoldige arbeidsplasser, ledelse og skjevheter i rekrutteringsprosesser. 

Foto: UiB

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk