Heidi Holmen

Om foredragsholderen

Heidi Holmen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Sykepleie og Helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag. Hun har en doktorgrad i mobilapper for personer med type 2 diabetes (UiO 2017). Hun har master i folkehelse fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (2010) og en bachelor i sykepleie fra Nord Universitet (2006). Hun har også en videreutdanning i klinisk diabetessykepleie fra Høgskulen på Vestlandet (2011).
I sin forskning fokuserer hun på blant annet helseteknologi og hvordan teknologi kan støtte mennesker med kronisk sykdom, både voksne med diabetes og barn som mottar barnepalliasjon. Hun er særlig opptatt av brukermedvirkning i forskning og metoder for å ivareta dette. Hun er medlem av Akademiet for Yngre forskere i perioden 2017-2021.
Heidi er tilknyttet sykepleierutdanningen, og veileder både i bachelor og master. Foto: Sonja Balci/OsloMet

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk