Hjelp meg stoppe volden

Om foredragsholderen

«Hjelp meg stoppe volden» er en interessegruppe av voldsutsatte mødre, som i utgangspunktet møttes på kurs for voldsutsatte. Gruppen ble opprettet i 2019, men av anonymitetshensyn ikke registrert i Brønnøysundregistrene. En del av gruppen var/er erfaringskonsulenter, og har jobbet i mange år med planverk mot vold i nære relasjoner. Gruppen har knyttet kontakt med voldsofre over hele landet, og har jevnlig levert innspill til lokale og nasjonale aktører innen voldsfeltet. Gruppen har blant annet:

  • Gitt høringssvar til barnelov og familielov i 2020 og 2022
  • Gitt innspill til omorganisering av barne- og familietjenester
  • Gitt innspill til barnevernsutvalget og kvinnehelseutvalget i 2021 og 2022
  • Gitt innspill til lovutvalget om blant annet psykisk vold i 2023
  • Bidratt til handlingsplan innen vold i nære relasjoner i 2023, lokalt og nasjonalt
  • Bidrar til Bufdirs arbeid for å bedre meklingsordningen i familievernet i 2023
  • Bidratt med jevnlig kontakt med ulike forskningsmiljø

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk