Katarina Sirris Karantonis

Om foredragsholderen

Karatina Sirris Karantonis er sosialantropolog og jurist. Hun har jobbet 15 år med tematikken negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, både som minoritetsrådgiver/mangfoldsrådgiver i videregående skole, som Bufdirs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, i Utenriksdepartementet med bistand til utsatte for kontroll og vold i utlandet, og med lovutredning om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll, psykisk vold og ufrivillige utenlandsopphold i Arbeids og inkluderingsdepartementet. Hun jobber nå som fagrådgiver for menneskerettigheter og migrasjon i Den norske kirke.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk