Kristiansand kommune

Om foredragsholderen

Yngvild Grummedal er leder for forebyggende avdeling i Kristiansand kommune.

Forebyggende avdeling er pr i dag 20 ansatte. Avdelingen er organisert i enhet for fag- og støttetjenester i Barne- og familieområdet, lokalisert på Familiens Hus Lund. Åtte av de ansatte jobber i prosjektet “Sammen på vei”, der de har fokus på førstegangsforeldre. De øvrige ansatte har et særlig fokus på å forebygge rus, kriminalitet og psykososiale utfordringer hos barn og unge.    En viktig målsetting er at barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et system og hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater. Vi har fokus på koordinering, samhandling og utøver tiltak på individ-, gruppe- og systemnivå. Forebyggende avdeling samarbeider med andre instanser på Familiens Hus, skoler, eksterne samarbeidspartnere og er et sentralt kontaktpunkt for forebyggende politi. Avdelingen har en målsetting om å styrke barn-, unge og familiens tilhørighet og deltakelse på naturlige arenaer.  

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk