Kristin Håland

Seniorrådgiver

Kristin Håland

Om foredragsholderen

Kristin har ansvar for temaer innen svangerskap, sped- og småbarnstiden. Hun er spesielt opptatt av psykososiale utfordringer i forhold til rus, men ønsker også å fokusere på helhet og sammenhenger med vold og psykisk helse. Kristin er opptatt av at man skal kunne stille spørsmål om vanskelige temaer på en respektfull måte. Hun er opptatt av å utvikle samarbeid med foreldre, sosialt nettverk og tverrfaglige instanser. Det viktigste målet er å jobbe for at barn skal få en best mulig start på livet.

Samtidig ønsker Kristin å ha et fokus på de som arbeider med vanskelige temaer, – på balansen mellom nærhet, distanse og arbeidsglede.

Som forsker er Kristin engasjert i et prosjekt om traumebevisst omsorg, AvHoldt. Det er kvalitativ forskning med fokus på endringer. Forskningsprosjektet startet høsten 2016.
Kristin har mye klinisk erfaring som jordmor fra både kommunehelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Hun har også jobbet som jordmor/psykiatrisk sykepleier på poliklinikk i samtaler med gravide. Kristin har vært ansatt ved jordmorutdannelsen ved Høyskolen i Sørøst-Norge som høyskolelektor/førsteamanuensis.

Kristin har doktorgrad fra 2014 om vold i svangerskapet fra Gøteborg Universitet. Hun har jobbet ved Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og traumatisk stress i prøveprosjekt om hvordan spørre om vold i svangerskapsomsorgen, var en periode ansatt ved Helsedirektoratet der hun var med og utarbeidet nye Retningslinjer om i svangerskapsomsorgen i Norge. (2014).

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk