Kristin Håland

Om foredragsholderen

Kristin startet i ny jobb som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge i januar 2021. Der underviser hun på Master i Jordmorfag. Tidligere var hun ansatt i 8 år ved KoRus-Sør, der hun blant annet hadde ansvar for opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Kristin er opptatt av at man skal kunne stille spørsmål om utfordrende temaer som rus, vold og psykisk helse på en respektfull måte i svangerskapet. Å bygge et godt foreldreskap slik at barn kan få en best mulig start på livet er fagområder hun har stort engasjement i. Samtidig ønsker Kristin å ha et fokus på de som arbeider med vanskelige temaer, – på balansen mellom nærhet, distanse og arbeidsglede. Kristin har mye klinisk erfaring som jordmor fra både kommunehelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Hun har også jobbet som jordmor/psykiatrisk sykepleier på poliklinikk i samtaler med gravide. Kristin har doktorgrad fra 2014 om vold i svangerskapet fra Gøteborg Universitet. Hun har jobbet ved Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og traumatisk stress i prøveprosjekt om hvordan spørre om vold i svangerskapsomsorgen, var en periode ansatt ved Helsedirektoratet der hun var med og utarbeidet nye Retningslinjer om i svangerskapsomsorgen i Norge. (2014). Foto: Privat.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk