Lars Gunnar Lingås

Om foredragsholderen

Lars Gunnar Lingås er dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (fra 1.1.16: Høgskolen i Sørøst-Norge). Han har doktorgrad med avhandling om etikk i sosialt arbeid fra Göteborgs Universitet. Han har utgitt en rekke artikler og fagbøker om sosialt arbeid, sosialpolitikk, pedagogikk, humanisme, etikk og profesjonsetikk. Han har også omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk