Lisbeth Thoresen

Om foredragsholderen

Lisbeth er førsteamanuensis ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som sykepleier og som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Hennes forskningsinteresser spenner ganske vidt, men hun er særlig interessert i perspektiver på aldring og alderdom, alvorlig sykdom, omsorg ved livets slutt og døden. Lisbeth er en av initiativtakerne til et tverrfaglig nordisk forskernettverk om døden, DERK (døden, emosjoner, relasjoner, kultur). 

Foto: Universitetet i Oslo

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk