Marit Uthus

Om foredragsholderen

Marit Uthus er førsteamanuensis med vekt på fagområdene pedagogisk psykologi og spesialpedagogikk. Hun har skrevet en rekke fagartikler, og er flittig intervjuet i mediene om eksempelvis elevenes skolehverdag, bruk av spesialpedagoger, samt lovbrudd i skolen. Uthus har skrevet doktorgrad om spesialundervisning.  Hun forsker for tiden på inkluderende praksis i skolen, i lys av lærer-elevsamtaler. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk