Mehrbod Nasseri

Om foredragsholderen

Mehrbod er utdannet politi og har master i risikostyring og sikkerhetsledelse. Han har 20 års erfaring fra politietaten og utdanningssektoren, hvor han har jobbet med sikkerhet og beredskap. Til daglig jobber Mehrbod i Utdanningsetaten i Oslo som beredskapsrådgiver og bistår alle Osloskolene med beredskapsarbeidet. Han har en genuin interesse for sikkerhet og beredskapsarbeid og har spesialisert seg innen skoleberedskap. Han er spesielt opptatt av at elever og ansatte skal ha et trygt læring- og arbeidsmiljø på skoler og barnehager. Ta gjerne kontakt med Mehrbod for en uforpliktende prat.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk