Mevish Haider

Om foredragsholderen

Mehvish Taj Haider har siden 2013 jobbet som advokat og partner i advokatfirmaet Suleiman & Co, et mellomstort og flerkulturelt advokatfirma i Oslo sentrum. Hun har bred erfaring fra saker om barnevernsrett. Nå er hun flyttet til Sarpsborg, og har tatt på seg nye utfordringer. Allerede på studiene var Haider opptatt av barnevernet og akuttplasseringer og skrev masteroppgaven Barnevernloven § 4-6 (2): En tolkning av grunnvilkåret «fare for at et barn bli vesentlig skadelidende». Haider brenner for å fremme rett og hindre urett for barn og foreldre. Hun har prosedert i Barnevern og helsenemnda (tidligere Fylkesnemnda) og domstolene. I 2020 prosederte hun for Norges Høyesterett i en sak om tilbakeføring (se: Høyesteretts dom 15. september 2020, HR-2020-1788-A, sak nr. 20-035781SIV-HRET). Haider holder foredrag om barnevernsrett som rettsområde for ansatte i det offentlige, blant annet barnevernet, og gir råd og veiledning til foreldre, og hun håper hun kan bidra til å bedre tillitsforholdet mellom barneverntjenesten og familier.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk