Monica Andresen

Prosjektleder Leve NÅ, spesialpedagog

Monica Andresen

Om foredragsholderen

Monica Andresen er prosjektleder i Leve NÅ og spesialpedagog (MA spes.ed.) ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Andresen har videreutdanning i tverrfaglig barnepalliasjon. Hun har lang erfaring med barn og unge med ulike nevrodegenerative- og nevromuskulære sykdommer. Spesielt opptatt av hvordan komplekse helseutfordringer får innvirkning på lek, aktivitet og læring, samt betydningen av helseivaretakelse og tverrfaglig tilrettelegging i barnehage og skole.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk