Nina Lien Osen

Om foredragsholderen

Nina Lien Osen har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier og barneansvarlig ved St. Olavs hospital, hvor hun har jobbet klinisk i 30 år, de siste årene ved akuttpsykiatrisk avd. Hun er ellers utdannet helsesykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid med en studie av barn og unges opplevelser av å være barn som pårørende i psykisk helsevern. Hun har jobbet mye med undervisning og fagutvikling ved siden av sin kliniske stilling, og jobber nå som universitetslektor ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk