Ragnhild Lied

Om foredragsholderen

Ragnhild Lied leder Unio, med sine 13 fagforbund. Det har hun gjort i seks år. Før dette var hun leder av Utdanningsforbundet.

Hun har fartstid i yrket som lærer i realfag og idrettsfag ved Stranda videregående skole og har også skrevet lærebok i kroppsøving.

Liedutvalget, ledet av Ragnhild Lied, ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet i september 2017. Utvalgets mandat var å vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen, organiseringen og fagsammensetningen i opplæringen. 

Hun har også hatt en rekke verv.

Foto: Unio

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk