Stephanie Helland

Seniorrådgiver KS-konsulentene
Tilgjengelig for booking!

Stephanie Helland

Om vår ekspert

Stephanie Helland arbeider med leder- og organisasjonsutvikling i KS-Konsulentene

Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke innovasjonsevne gjennom samhandling/samskapingsevne. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, heltidskultur og bemanningsledelse, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder og på alle ledernivå.

Stephanie har flere års erfaring som leder og har kurset rundt 400 ledere i tjenestedesign og har medvirket i flere digitaliseringsnettverk og omstillingsoppdrag. Stephanie er utdannet sykepleier med videreutdanning i veiledning, innovasjon og bærekraft, digital transformasjon samt en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Stephanie er også medforfatter i den første norske pensumboken i tjenestedesign som lanseres på Cappelen Damm i august 2021. 

Hun er nå fagteamkoordinator for organisasjonsutvikling og fagansvarlig for tjenestedesing og innovasjon i KS-konsulent. 

Gjennom Fagfokus kan Stephanie bestilles til oppdrag som bedriftsintern veiledning, webinar og organisasjons-interne kurs og foredrag. Følgende tema er aktuelle: 

 • Hvordan legge tilrette for innovasjon og nytenking i organisasjonen
 • Veiledning og opplæring i tjenestedesignprosesser. 
 • Omstilling av tjenesten. 
 • Innvasjon og digitalisering av tjenester. 
 • Tjenestedesign i offentlig sektor innen områder:
  • Barnehage
  • Spesialpedagogiske tjenester
  • Digitalisering 
  • Helse- og omsorgsfeltet
  • Leve hele live
  • Oppvekstreformen

Følgende kan være aktuelt:  

 • Fagdager fysisk og digitalt.
 • Prosessveiledning

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk