Arnstein MykletunTilgjengelig for booking!

Professor og psykolog

Arnstein Mykletun

Om foredragsholderen

Arnstein Mykletun er seniorforsker ved Avdeling for helse og selvmord ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, seniorforsker i Utredningsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, forskningsleder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset, leder for forskningsgruppen Psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning i Helse Bergen HF, samt gjesteprofessor ved University of New South Wales i Sydney, Australia. Mykletun var fra 2010 til 2013 professor II i folkehelse ved Universitetet i Bergen. Mykletun ledet ekspertgruppen oppnevnt av regjeringen som den 3. februar 2010 gav råd om reduksjon i sykefravær.Tiltakene dannet grunnlag for den nye IA-avtalen.

Mykletun er utdannet dr. psychol. (2006), psykolog (cand. psychol., 2002) og sosiolog (cand. polit., 2000) fra Universitetet i Bergen og har publisert innen epidemiologi, psykiatri, arbeidsmedisin og folkehelse.

Han har mottatt Meltzerprisen for yngre forskere og Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Mykletun har deltatt i samfunnsdebatten med innlegg om arbeids- og velferdsspørsmål, og også om terrorspørsmål.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk