Arnstein Mykletun

Om foredragsholderen

Arnstein Mykletun er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, forskningsleder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset samt leder for forskningsgruppen Psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning i Helse Bergen HF. Mykletun ledet ekspertgruppen oppnevnt av regjeringen som den 3. februar 2010 gav råd om reduksjon i sykefravær, og som dannet grunnlag for satsningen på gradert sykefravær i IA-avtalen. Mykletun er klinisk psykolog og sosiolog og har doktorgrad i epidemiologi. Han har mottatt Meltzerprisen for yngre forskere og Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Mykletun har deltatt i samfunnsdebatten med innlegg om arbeids- og velferdsspørsmål, og også om menneskers vurdering av risiko, blant annet knyttet til terror. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk