Berit Hofset Larsen

Om foredragsholderen

Berit Hofset Larsen er kreftsykepleier og stipendiat/forsker ved Senter for medisinsk etikk samt nestleder i klinisk etikkomité ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet og medlem i sentral klinisk etikkomité ved Oslo universitetssykehus.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk