Bodil Hansen Blix

Om foredragsholderen

Bodil er professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, fagansvarlig for master i aldring og geriatrisk helsearbeid og leder for forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning. Forskningsfelt: kritisk gerontologi og helsetjenesteforskning.

Foto: S. Guldbrandsen / UIT

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk