Borgunn Ytterhus

Om foredragsholderen

Nåværende stilling: Professor i helsevitenskap

Utdanningsbakgrunn: Borgunn Ytterhus er sosionom, med master (hovedfag) i sosiologi (1995) og doktorgrad (Doctor rerum politicarum) i sosiologi (2000). Hun er også utdannet reg. sykepleier (1983) og hovedfag i eldreomsorg (1990). Hennes kliniske praksis er fra ortopedisk avdeling, barneavdeling og eldreomsorg på sykehjem.

Ytterhus oppnådde professorkompetanse i spesialpedagogikk i tidlig alder i 2008, og professorkompetanse i helsevitenskap i 2009. 

Forskningskompetanse: Siden hun startet sin akademiske karriere har hun forsket på sosial inkludering/ekskludering og sosial deltakelse i barn og unges helse, velferd og pedagogiske hverdagsliv og tjenester. Ytterhus har fokusert på grupper av mennesker som av FNs bærekraftsmål omtales som marginale eller ekskluderte og som fortsatt ikke har oppnådd/kamper for å oppnå fulle menneskerettigheter. Funksjonshemmede barn/unge er en slik gruppe og funksjonshemmingsstudier er en av hennes hovedinteresser i forskning. Borgunn Ytterhus var president i Nordic Network on Disability Studies (NNDR) (2007 - 2011) og er fortsatt medlem av nettverket. Hennes forskning har også gitt oppmerksomhet til barn som pårørende, både mindreårige og voksne barn. Ytterhus har vært, og er fortsatt, medlem av det nasjonale forskningsnettverket for barn som pårørende, etablert i 2010 av Helsedirektoratet, og drevet av BarnsBeste ved Sør-landet sykehus, Kristiansand. I løpet av de siste årene har hennes forskning også omfattet helse- og helsetjenester for unge flyktninger samt kvalitative metodiske problemstillinger. Gjennom alle mine forskningsaktiviteter har Ytterhus drevet med tverrfaglig forskningssamarbeid.

Foto: Anne Line Bakken

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk