Christine Sundgot Borgen

Om foredragsholderen

Christine Sundgot-Borgen er postdoktor ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Hun har en mastergrad i fysisk aktivitet og helse, en doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole ved Institutt for idrettsmedisinske fag, og IOC utdannet i idrettsernæring. I sitt doktorgradsarbeid utviklet, gjennomførte, og evaluerte hun en stor skolebasert RCT som hadde til hensikt å fremme positive kroppsbilde blant gutter og jenter i videregående skole. Christine har i ettertid vært prosjektleder og bidragsyter på nasjonale og internasjonale kartleggings- og intervensjonsstudier knyttet til mental helse, kroppsbilde, spiseforstyrrelser, fysisk aktivitet, og idrettsernæring spesielt, i ulike grupper av befolkningen. I tillegg er hun nå ansatt som postdoktor på et prospektivt kohorteprosjekt som skal undersøke sammenhenger mellom fysisk aktivitets- kostholds- og vektvariabler 5-år etter fedmekirurgi.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk